Logo

   Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „POCHBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowała swoją działalność w KRS w Kielcach pod numerem RHB 333/2000 w dniu 26 kwietnia 2000r. z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł.
   W roku 2006 podwyższono kapitał zakładowy spółki do kwoty 50 000,00 zł, jednocześnie dokonano zmiany wspólników zmniejszając ich skład do dwóch.
   W 2007 roku po nawiązaniu współpracy z firmą RR Donnelley spółka rozwinęła działalność w szerszym zakresie. W tym czasie dla potrzeb własnej działalności dokonała zakupu nieruchomości wraz z budynkami w miejscowości Starachowice ul. Myśliwska 1a.
   Aktualnie pod wyżej wskazanym adresem znajduje się siedziba firmy co służy poprawie jakości obsługi Inwestorów i Partnerów Handlowych.
   Główny profil działalności to wykonanie inwestycji "pod klucz" jako generalny wykonawca w ramach zamówień publicznych. Chętnie podejmujemy również współpracę z inwestorami prywatnymi w ramach: