Logo
Zamawiający Nazwa inwestycji Zakres rzeczowy robót Data
Urząd Miasta Skarżysko Kamienna Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku Kamiennej - etap I Przedmiotem zadania było: Wykonanie przedłużenia ul. Słonecznej - ulica nr l wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wykonanie ul. Sportowej - odcinek od ul. Asfaltowej do ul. Staffa nr posesji 24 wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wykonanie przedłużenia ul. Sportowej wzdłu ż nasypu PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wykonanie zagospodarowania plaży małej przy ul. Słonecznej Wykonanie zagospodarowania plaży dużej przy ul. Sportowej Budowa ścieżki rowerowej wokół Zalewu Rejów Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Kamionkę 09.11.20ll r. do 3l.07.2013 r.
Urząd Miasta Skarżysko Kamienna Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej - etap I Przedmiotem zadania było: zadaszenie patio, przebudowa i rozbudowa pomieszczeń, instalacje sanitarne, wentylacja i klimatyzacja, instalacje elektryczne, technologia widowiskowa, elektroakustyka, instalacja telefoniczna, dźwiękowy system ostrzegania, insta lacja systemu alarmu włamania i napadu, sieć strukturalna, system automatycznej sygnalizacji pożaru, system telewizji przemysłowej, system oddymiania, kinotechnika, drenaż opaskow, przyłącza i ciągi odpływowe kanalizacji deszczowej, roboty drogowe - chodniki i opaski, 08.07.2010 28.12.2011
Urząd Gminy w Mircu Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły podstawowej na Centrum Twórczości Ludowej w Osinach Wymiana konstrukcji więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego, wymianę drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na PCV, wykonanie tynków wewnętrznych, remont i wymiana konstrukcji warstw podłogowych przyziemia, wymiana stropu drewnianego na gęstożebrowy. 22.07.2010 30.05.2011
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach Budowa parkingu terenowego Wykonanie parkingu terenowego dla samochodów osobowych wraz z przebudową urządzeń budowlanych. 14.04.2011
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 752 na odcinku Jadowniki - Rzepin Kolonia od km 24+260 do km 25+480 dł. 1 220 m Frezowanie nawierzchni, rozbiórka przepustów rurowych, remont przepustu pod drogą, wykonanie podbudowy pod chodnik, ustawienie krawężników, obrzeży betonowych i ułożenie kostki brukowej i betonowej, wykonanie kanalizacji opadowej w postaci studni rewizyjnych i kanałów z rur PCV. 27.05.2010 30.09.2010
Urząd Gminy w Pawłowie Częściowa wymiana pokrycia dachu wraz z termomodernizacją budynku szkoły oraz budowa parkingu przy Zespole Szkół w Chybicach Wykonanie elewacji budynku szkoły, przebudowa studzienek doświetlających oraz remont murów oporowych przy zejściu do kotłowni,wykonanie pokrycia dachu oraz robót rozbiórkowych na dachu budynku, wykonanie kominów, elewacji sali gimnastycznej,robót wykończeniowych oraz instalacji odgromowej. 4.03.2011
Urząd Miejski w Starachowicach Wykonanie ul. Morenowej wraz z odwodnieniem Wykonanie kanałów deszczowych, przykanalików, studni rewizyjnych, studni ściekowych z osadnikiem, nawierzchni jezdni z kostki betonowej, wbudowanie krawężników, ułożenie chodnika, oczyszczenie i pogłębienie koryta rowu z doprofilowaniem spadku, wymiana przepustu rurowego wraz z przyczółkami betonowymi. 29.10.2010
Urząd Miejski w Starachowicach Wykonanie ul. Doktorskiej wraz z odwodnieniem Wykonie kanałów deszczowych, przykanalików, studni rewizyjnych, studni ściekowych z osadnikiem, koryta ACO-DRAIN, wykonanie nawierzchnijezdni z kostki betonowej, wbudowanie krawężników, wykonanie zjazdów i furtki na posesji nr 5, ułorzenie chodnika, dostosowanie dojścia do furtek, umocnienie skarpy. 25.10.2010
RR DONNELLEY Starachowice Sp. z o.o. Roboty modernizacyjno-remontowe w obiekcie RR DONNELLEY Wykonanie komory transformatorowej w rozdzielni wysokiego napięcia, wykonanie zabezpieczeń ppoż. konstrukcji stalowej stropu w rozdzielni wysokiego napięcia, wykonanie przejścia nad taśmociągiem M600, wykonanie remontu Sali Konferencyjnej. 1.01.2007 1.07.2008